Στη σύγχρονη εποχή, τα αυξανόμενα φαινόμενα βίας και εγκληματικότητας έχουν δημιουργήσει μια διαρκή ανασφάλεια στους ανθρώπους, η οποία εντείνεται καθώς τα ΜΜΕ μας πληροφορούν καθημερινά για πληθώρα ληστειών, βιασμών, επιθέσεων κτλ.

Η γνώση αυτοάμυνας και αυτοπροστασίας κρίνεται απαραίτητη σε κάθε άνθρωπο και ιδιαίτερα στον άντρα, ο οποίος θα πρέπει να ξέρει πώς να αμυνθεί προκειμένου να διαφυλάξει τη σωματική του ακεραιότητα και να προστατέψει την οικογένεια του και την περιουσία του σε μια ενδεχόμενη επίθεση.

Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία σε πολεμικές τέχνες ή μαχητικά αθλήματα για την παρακολούθηση των μαθημάτων αυτοάμυνας. Σε αντίθεση με τις άλλες πολεμικές τέχνες που απαιτούν πολυετή κατάρτιση, οι εκπαιδευόμενοι στο SD-CAT, με απλές και εφαρμόσιμες τεχνικές, θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για να αισθάνονται πραγματικά ασφαλείς και να μπορούν να αντιληφθούν, να αποφύγουν και αν χρειαστεί να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά μια επικείμενη επίθεση.

Η εκπαίδευση βασίζεται σε πραγματικές συνθήκες, με αληθινά σενάρια και επιθέσεις βγαλμένα από την καθημερινότητα. Ανάλογα με την πρόοδο και τις ικανότητες του, ο εκπαιδευόμενος προχωράει σε επίπεδο, αυξάνοντας τις γνώσεις του και τις τεχνικές του, ώστε να είναι πιο μάχιμος να αντιμετωπίσει διαφορετικές κάθε φορά πράξεις βίας. Ο σύλλογος SD-CAT ενδιαφέρεται για την έρευνα πάνω σε νέες τεχνικές και τις προσαρμόζει στο σύστημα του, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο, ώστε να είναι πάντα σύγχρονες και αποτελεσματικές. Επιπρόσθετα, ο σύλλογος SD-CAT μέσα από ειδικά σεμινάρια, τα οποία εστιάζουν σε συγκεκριμένα θέματα κάθε φορά, προσφέρει επιπλέον γνώσεις στους μαθητές της.

Οι θεματικές που καλύπτονται στα μαθήματα, ανάλογα με το επίπεδο, είναι οι εξής: