ΣΤΕΛΕΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SECURITY)

Τα Στελέχη Υπηρεσιών Ασφαλείας, λόγω της ειδικότητας τους, συχνά έρχονται αντιμέτωποι με κινδύνους που απειλούν τη ζωή των προσώπων που προστατεύουν και των ίδιων, γι αυτό και είναι επιτακτική η ανάγκη για συνεχόμενη εκπαίδευση και ενημέρωση τους σε τεχνικές για την πρόληψη και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών.

Ο σύλλογος SD-CAT, κατανοώντας το δύσκολο έργο που πρέπει να φέρει εις πέρας ένα στέλεχος ιδιωτικής εταιρείας ασφάλειας, παρέχει εξειδικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης προσαρμοσμένο σε ρεαλιστικά σενάρια επιθέσεων, έτσι ώστε ο εκπαιδευόμενος να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά , εφαρμόζοντας τακτικές ασφάλειας και προστασίας της ζωής και της περιουσίας των ατόμων.