Το φαινόμενο του bullying είναι ιδιαίτερα έντονο και εμφανές στους εφήβους. Η έξαρση της επιθετικότητας και του θυμού των νέων, οι ανησυχίες και τα προβλήματα που βιώνουν, δημιουργούν δυσκολίες στη διαχείριση και αντιμετώπιση του εκφοβισμού μέσα στο σχολείο και έξω στην κοινωνία, τόσο από το εκπαιδευτικό σύστημα, όσο και από τους ίδιους τους γονείς.

Τόσο η ενημέρωση όσο και η ενασχόληση των νέων με τον αθλητισμό, βοηθούν, δεν επαρκούν όμως στην αντιμετώπιση των κρουσμάτων βίας.

Ο σύλλογος SD-CAT προσφέρει ειδική εκπαίδευση anti-bullying στους εφήβους, με τακτικές και τεχνικές που ταιριάζουν στην ηλικία και στο περιβάλλον που ζουν, έτσι ώστε να μπορούν να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε απειλή ή κίνδυνο τους προκύψει.