ΤΟ 2ο ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ-ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΛΕΣ,ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΕΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.